#JESTEENTJEBIJDRAGEN #WE CAIRN DO BETTER TIJD OM ONZE POLITICI DE WEG VOORUIT TE WIJZEN HELP DE BOODSCHAP VERSPREIDEN

Denk je dat België het beter kan doen op het vlak van de klimaatdoelstellingen? Wij wel! Daarom brengen we mensen samen om hogere klimaatambities voor ons land te eisen.

Time For Action

Hoe kun je helpen? We roepen iedereen op om actie te ondernemen. We willen politici eraan herinneren dat hun beloften om te komen tot een sociaal rechtvaardige en klimaatneutrale samenleving loze beloften blijken te zijn.

Help die boodschap te verspreiden door een cairn te bouwen. Op die manier kan je helpen onze politici de weg vooruit te wijzen.

Wat zijn cairns?

Het idee 'ons steentje bijdragen / apporter sa pierre' leidde ons tot een campagne op basis van kleine stenen die in stapels of 'cairns' samengebracht zijn.

Over de hele wereld – van het Noordpoolgebied tot Afrika tot de Andes – worden cairns gebruikt als wegwijzers, vooral op heidevelden, berggebieden en gebieden boven de boomgrens. Cairns worden ook gebruikt om gevaarlijke plaatsen te markeren, zoals plotselinge afgronden.

Onze boodschap:

 • Onze politici zijn verloren, en door deze cairns te bouwen, willen we hen de weg vooruit wijzen. Onze cairns zullen de weg markeren van de Overeenkomst van Parijs in 2015 naar een sterke nieuwe Overeenkomst van Glasgow in 2021.
 • We gebruiken ze om gevaar langs de verwachte lijn van de zeespiegel te signaleren als de temperaturen met 2°C stijgen.
 • De cairns bouwen gemeenschappen door mensen samen te brengen in een creatief, collectief project en elk klein project te koppelen aan een bredere campagne.

Op 12 december 2020 is het vijf jaar geleden dat het Akkoord van Parijs werd gesloten. Dit verdrag werd ondertekend door 197 landen, waaronder België. Nu, vijf jaar later, zijn we ver verwijderd van de beloften die toen zijn gemaakt om de planeet leefbaar te houden voor iedereen.

Wij, Climate Express, zien deze verjaardag als een kans om politici en bedrijfsleiders te herinneren aan hun verantwoordelijkheid. Bovendien hebben we eindelijk een nieuwe regering. Dit is het moment om te laten zien dat wij, de burgers, de besluitvormers zijn.

We verwachten van deze regering dat ze sociale herstelmaatregelen en een klimaatneutrale industrie op de eerste plaats zet en geen miljarden meer uitreikt aan bedrijfsleiders en industrieën die alleen voor persoonlijke verrijking gaan en weinig geven om het lot van de planeet waarop we leven. Het is ook het begin van een reeks acties die uitmonden in de COP26 in Glasgow, december 2021.

 • Mensen verbinden binnen hun gemeenschappen en tussen verschillende organisaties.
 • Sociale rechtvaardigheid en klimaatverandering terug in het publieke debat brengen.
 • Politici eraan herinneren dat het de burgers zijn die beslissen welke samenleving ze willen leven: een samenleving die zorgt voor mens en milieu.
 • Mensen samenbrengen zodat ze gehoord kunnen worden!
 • Ons doel is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 1,5°C. Daarom hebben we sterkere ambities voor 2030 nodig om ruim voor 2040 klimaatneutraliteit te kunnen bereiken.
 • Dit is niet het einde. Het klimaat is al te heet. Dus, na ruim voor 2040 klimaatneutraal te zijn geweest, moeten we onze inspanningen voortzetten om de opwarming van de aarde te keren. We hebben een continue en toenemende nettofixatie van broeikasgassen nodig.
 • We moeten 100% hernieuwbare energiebronnen en klimaatpositieve complementaire energiebronnen ontwikkelen, een netto broeikasgas dat landbouw en landbeheer fixeert, en bijna 100% circulariteit in de industrie vóór 2040.
 • Om een klimaatpositieve samenleving tot stand te brengen, moeten we in alle productie- en consumptiesectoren overgangsplannen ontwikkelen. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de overgang van de uitstootintensieve en nucleaire industrie, waar sociale rechtvaardige en klimaatbestendige reconversies moeten plaatsvinden.
  Deze ingrijpende overgang is alleen mogelijk als de steun van de bevolking breed is. Om alle mensen in staat te stellen alleen duurzame goederen en diensten te kopen, hebben we een herverdeling van miljonairs nodig naar een meerderheid van de midden- en zelfs lagere inkomensklassen.
 • Een warme en inclusieve samenleving heeft behoefte aan deze sterke openbare diensten en een sterkere sociale zekerheid. Enkele voorbeelden zijn openbaar vervoer, gezondheidszorg, niet-discriminerende sociale uitkeringen,...

We need you!

Neem deel aan de campagne

Vindt u dat de regering ambitieuzer moet zijn? Maak je eigen statement door een eigen cairn te bouwen.

What's your reason?

Vrijwilligers hebben al verschillende cairns gebouwd en elk van hen had hun specifieke redenen

Getuigenissen

Social wall

Doe je mee? Leuk! Groetjes en tot dan.
Onduurzaamheid zit ingebakken in ons maatschappelijk systeem. Wij zijn overtuigd dat systeemverandering cruciaal is.

Om klimaatopwarming te keren is een ambitieuze systeemverandering nodig, waarin het welzijn van mens en natuur centraal staan, niet de winst van enkelen. Laten we onze overheid daar samen aan herinneren!

Er is nood aan een maatschappelijke koerswijziging, waar niet winst, maar mens en milieu centraal staan. Aan een participatief klimaatbeleid dat respect heeft voor inclusiviteit, de toekomstige generaties en de grenzen van de natuur. Waar water, grond, wind, energie en lucht in handen zijn van de gemeenschap. Enkel zo kunnen ontluikende alternatieven echt bloeien en valt er niemand uit de boot in de overgang naar een duurzame samenleving.

Neem jij ook deel aan onze opkomende actie?

Vindt de details op 👉 https://www.facebook.com/DeClimateExpress
Deze aangescherpte doelstelling vergt enorme inspanningen op korte tijd. Er is geen tijd meer voor getalm, geen excuus voor uitstel!

In plaats van hopeloos achterop te hinken, dient België dringend werk te maken van een ambitieus Nationaal Energie -en Klimaatplan. Dit vergt een samenhangend binnenlands beleid in alle sectoren, zonder compensatiemechanismen, waarbij klimaatinspanningen in het buitenland niet mogen worden meegerekend als binnenlandse inspanningen. Bovendien moet België mee ijveren voor een afdwingbaar internationaal klimaatbeleid en daarin een voortrekkersrol spelen.

Neem deel aan onze acties ter voorbereiding van COP26! Vind de details op 👉 https://www.facebook.com/DeClimateExpress 

Of hier: https://climate-express.be/ride-the-tide-2021/
Climate Express strijdt voor een maatschappij die zowel klimaatduurzaam als sociaal rechtvaardig en herverdelend is. 💚

Om klimaatopwarming te keren is een ambitieuze systeemverandering nodig, waarin het welzijn van mens en natuur centraal staan, niet de winst van enkelen.

Om deze verandering te bereiken, geloven wij in de kracht van de massa’s, in collectieve actie, in democratie, inspraak en medezeggenschap.

En als je zin hebt, volg ons ook 👉 https://www.facebook.com/DeClimateExpress

👋
Les dérèglements climatiques sont un fait. Il y a déjà des millions de gens 👨‍👧‍👦👩‍👦‍👦 qui en ressentent les conséquences dramatiques, la nature 🐝🦉 en souffre.
 
Après un an et demi coincé.e.s chez nous, nous repartons à l’action ! Vous participez?

👉 https://www.facebook.com/events/477776623353209/

#BackToTheClimate