French flag speech bubble
logo-climate-express

Home   |   Wie zijn we?   |   Geschiedenis   |   Acties   |   Media   |   Agenda   |   Partners   |   Contact

logo-climate-express

Climate Express mobiliseert en brengt individuen en organisaties samen om actie te voeren voor een wereld met sociale rechtvaardigheid in balans met de draagkracht van de aarde.

Wij zijn een politiek ongebonden burgerbeweging, die ijvert voor een sociaal rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving. 

We werken ook samen met andere verenigingen rond een reeks klimaatgerelateerde thema's, zoals hernieuwbare energie, mobiliteit, voeding, respect voor de natuur, burgerschap en de strijd tegen fossiele brandstoffen en kernenergie.

 

Breaking News :  COP28 - Klimaatbeleid moet grondig anders: Hoe versnellende opwarming omkeren?  by Marc Alexander.

Boeren worden boos en dat begrijpen we maar al te goed. Jarenlang werden ze gepusht in de richting van grootschalige industriële landbouw die grond, milieu én boer uitput. Door die grootschaligheid, door vrijhandelsakkoorden en door de zwakke positie tegenover multinationals keldert de prijs die de boer krijgt voor zijn product. Toevoer, verwerking en handel komen steeds meer in handen van grote spelers die de spelregels bepalen. Nu dit uit zijn voegen barst, zijn familiale grondgebonden bedrijven eens te meer de dupe: zij lijden het meest onder de lage prijzen en de hoge regeldruk die daar bovenop komt. 
 
Climate Express steunt de grondgebonden familiale landbouw en stelt volgende maatregelen voor:
  • Meer transparantie en bekendmaking van de prijsopbouw moet leiden tot een betere prijs voor de boer.
  • Stop de noodlottige vrijhandelsakkoorden die boeren uit verschillende landen en continenten tegen mekaar uitspelen.
  • Regelgeving en subsidiesystemen op maat van familiale grondgebonden bedrijven.
  • Rechtszekerheid, stabiele regelgeving en administratieve eisen die ook voor familiale bedrijven haalbaar zijn.
  • Steun aan korteketen-initiatieven voor een beter inkomen van de familiale grondgebonden landbouw.
  • Dringende afbouw van de grootschalige intensieve veeteelt.op middellange termijn. Veel meer klemtoon op plantaardige voeding.
  • Agro-ecologie en bioteelt moeten door de overheid gestimuleerd worden.
Maak van boze boeren weer blije buren en doe mee met #februarizondersupermarkt !

Follow us @ Facebook |  Instagram  | TwitterFlickr  |  Youtube

logo-climate-express