—Pour le français, veuillez lire plus loin en bas —
—For english, please scroll below —

Welkom bij Climate Express

Climate Express is een politiek ongebonden burgerbeweging, die ijvert voor een sociaal rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving. 

Climate Express mobiliseert en brengt individuen en organisaties samen om actie te voeren voor een wereld met sociale rechtvaardigheid in balans met de draagkracht van de aarde.

Agenda 2022:

  • 21-23 oktober 2022: We organiseren een meerdaagse fietstocht langs de overstromingslijn (Poperinge – Brussel)

Bienvenue chez Climate Express

Climate Express est un mouvement citoyen politiquement indépendant qui lutte pour une transition socialement juste vers une société durable.

Climate Express mobilise et rassemble des individus et des organisations pour agir en faveur d’un monde de

 justice sociale en équilibre avec la capacité de charge de la terre.

Agenda 2022:

  • 21-23 octobre 2022 : Nous organisons une excursion cycliste de plusieurs jours le long de la ligne de crue (Poperinge – Bruxelles).

Welcome to Climate Express

Climate Express is a politically independent citizens’ movement.

Climate Express mobilises individuals and organisations, bringing them together to take action for a world where social justice is in balance with the earth’s capacity.

Agenda 2022:

  • 21-23 October 2022: We organise a multi-day cycling trip along the floodline (Poperinge – Brussels)

 

coastal flood threat in Belgium by coastal.climatecentral.org