Wie zijn we

Climate Express is een politiek ongebonden burgerbeweging, die ijvert voor een sociaal rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving.

Climate Express mobiliseert en brengt individuen en organisaties samen om actie te voeren voor een wereld met sociale rechtvaardigheid in balans met de draagkracht van de aarde.